Respekt

•Vi respekterar varandras tid, arbete och kompetens.
•Vi respekterar individens behov av vila och balans i livet.
•Alla bidrar till att skapa en trivsam och stimulerande arbetsmiljö.

Engagemang

•Varje insats räknas och gör skillnad.
•Alla kan påverka företagets utveckling.
•Vi tror på frihet under ansvar.

Målfokus

•Kundens behov kommer alltid i första hand.
•Vi håller vad vi lovar.
•Vi hittar alltid en framkomlig väg att nå våra mål.
 
Samarbete
 
•Vi hjälper varandra.
•Vi delar information och är öppna mot varandra.
•Vi är raka och tydliga i vår kommunikation.
•Vi är lätta att ha att göra med.