Ett tydligt exempel är att vi byggt upp en supportfunktion hos en av våra kunder där vi estimerar och kommer med lösningsförslag som sedan utföras av kundens IT-avdelning.

Ett konsultuppdrag börjar oftast med att vi gör en översyn av kundens processer ihop med kunden och sedan utformar ett programåtagande alternativt inleder ett process-arbete med ständiga förbättringar som i slutändanleder till värdsklass.