Vi finns också hos retail, bank-finans samt tjänsteföretag idagsläget.

Tex.
Landshypotek Bank
Vattenfall
InfraNord
Scania
SAAB
mm