Vi finns också hos retail, bank-finans samt tjänsteföretag idagsläget.

Max21 består av erfarna SAP konsulter som kommer från verksamheten.